Spotkanie zakonu Rudenband na zamku w Prochowicach

W dniu 19 maja 2018 r. na zamku w Prochowicach odbyło się kolejne spotkanie członków rycerskiego zakonu Rudenband.

Gospodarzami spotkania był Pan Adam Wawrzyniak i Podczaszy zakonu Jerzy Jurkiewicz. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alicja Sielicka – Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice. Panu Adamowi Wawrzyniakowi wręczono certyfikat nadający zamkowi status siedziby honorowej zakonu Rudenband. W tym miejscu należy przypomnieć, że jednym z założycieli zakonu był Pan na tym zamku – Hanus von Czedelicz. Czytaj dalej

Wiosenny Konwent Kapituły Rycerstwa Polskiego

W dniach 13-14 kwietnia na zamku w Grodźcu odbył się Wiosenny Konwent Kapituły Rycerstwa Polskiego. Obrady poprzedziła msza w intencji rycerstwa polskiego. Zakon rycerski Rudenband został przyjęty do Kapituły Rycerstwa Polskiego. Po raz pierwszy zaprezentowano chorągiew naszego zakonu. W ramach imprez towarzyszących odbył się turniej rycerski, nagrodą główną był miecz ufundowany przez Zakon Rudenband. Podczas Konwentu

Wielki Mistrz Zakonu wygłosił prelekcję o Piastach Śląskich. Członkowie Kapituły otrzymali pierwsze egzemplarze publikacji „Księstwo Legnicko – Brzeskie. Zakony, turnieje rycerskie, łowiectwo” autorstwa Janusza Kozerskiego. Czytaj dalej

ZOPG z wizytą w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie

28 marca 2018 r w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na zaproszenie dyrektora Tomasza Radzieja członkowie zakonu w osobach Janusza Kozerskiego i Jarosława Janowskiego uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą szkolną. W trakcie spotkania przedstawiliśmy historię Księstwa Legnicko – Brzeskiego, zakonów rycerskich, turniejów rycerskich i łowiectwa.
Multimedialna prezentacja przybliżyła historię ziem na których mieszkamy. Była to wyjątkowa okazja do zapoznania się z historią ówczesnego uzbrojenia. Można było przymierzyć średniowieczną zbroję, unieść miecz dwuręczny, czy spróbować stoczyć krótki pojedynek. Eksponaty które można zobaczyć w gablotach muzealnych były dostępne dla każdego, jest to najlepsza forma przekazywania historii ziem piastowskich. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków ZOPG 24 marca 2018 r.

24 marca 2018 r. w Sali rycerskiej zamku w Grodźcu odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Zakonu Rudenband. Zgodnie z wymogami ustawy o stowarzyszeniach zatwierdzono sprawozdania zarządu, zatwierdzono budżet na rok 2019.
Wszyscy członkowie Kapituły otrzymali absolutorium. Walne Zgromadzenie przyjęło w poczet członków Kasztelana Piotra Janczyszyna i Mariusza Rzepczyńskiego. Kasztelan Piotr Janczyszyn został wybrany na członka Kapituły Zakonu i powierzono mu funkcję Miecznika. Członkiem wspierającym został Krzysztof Więcław. Po obradach odbyło się uroczyste pasowanie nowo przyjętych członków Zakonu.
Tradycyjnie uroczystości zakończyły się biesiadą rycerską.

Spotkanie Wigilijne 2017

Dnia 14 grudnia 2017 roku w restauracji Baron odbyło się spotkanie wigilijne członków Zakonu Obroży Psa Gończego Rudenband. Jak co roku, była to doskonała okazja do wspólnego spotkania i powspominania. I jak co roku podczas wigilijnego wieczoru wszyscy złożyli sobie serdeczne życzenia, aby kolejny rok 2018 był jeszcze lepszy.

Wszystkim członkom i sympatykom ZOPG życzymy Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 2018 Roku!

Czytaj dalej