Portugalski herbarz

Portugalski herbarz którego wykonanie datuje się na lata 1416 – 1418 wykonany przez herolda dworu portugalskiego uczestniczącego w soborze w Konstancji. W soborze uczestniczył książę Ludwik II Brzeski wraz ze swoim dworem w skład którego wchodzili członkowie rycerskiego zakonu Rudenband. Portugalski herold uwiecznił herb księstwa, herby członków zakonu wraz z insygniami zakonu Rudenband.