Historia Zakonu Obroża Psa Gończego

bp%20waclaw%2002

Nagrobek Wacława II

Zakon, podobnie jak obroża chroniąca psa, chronił swoich członków. Wśród sześciu książąt założycieli Zakonu na pierwszym miejscu wymieniony został Wacław II, książę legnicki i biskup wrocławski, za głównego sprawcę powołania zakonu należy jednak uznać Ludwika II, będącego wcześniej członkiem prestiżowego rycerskiego Zakonu Smoka, powołanego do życia 12 grudnia 1408 roku przez ówczesnego króla węgierskiego, późniejszego cesarza, Zygmunta Luksemburczyka. Wielki zjazd królów Władysława Jagiełły i Zygmunta Luksemburczyka oraz książąt i rycerstwa, jaki odbył się w stolicy Węgier w czerwcu 1412 roku, wpłynął na pojawienie się u Ludwika II idei powołania własnego zakonu. Pewne zasady organizacyjne powołanego zakonu zostały przejęte od Zakonu Smoka.

Zakon rozprzestrzeniał się terytorialnie i liczebnie. Order zakonu otrzymał książę głogowski Henryk IX. Z punktu widzenia historycznego najważniejsze było przyjęcie w 1420 r. do Zakonu Jana IV Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego. Został on przedstawicielem zakonu na Szwabię, Frankonię i Bawarię z prawem przyjmowania nowych członków i pobierania opłat.

Zakon corocznie organizował turnieje rycerskie, ustanowił fundację dla kościołów Maryjnych, pełnił też funkcję polityczną. Założyciele Zakonu aktywnie walczyli z heretykami w okresie wojen husyckich.

Udostojniony herb Śląska z orderem rycerskiego zakonu RudenbandUdostojniony herb Śląska z orderem rycerskiego zakonu Rudenband, umieszczony na płaszczu podbitym gronostajem z 1842 r. Autor: Leonard Dorst von Schatzberg (1809 – 1852)
źródło:Wikipedia.org
.
Udostojniony herb Dolnego Śląska z orderem rycerskiego zakonu RudenbandUdostojniony herb Dolnego Śląska z orderem rycerskiego zakonu Rudenband, umieszczony na płaszczu z 1855 r. Autor Robert Widimsky (1793-1865)

źródło:Wikipedia.org

.

Miejscem zgromadzeń zakonu była komnata umieszczona na szczycie wieży świętej Jadwigi, legnickiego zamku wybudowana w 1416 r. z polecenia Ludwika II Brzeskiego. Pod wieloma względami podobna jest do okrągłej komnaty umieszczonej w wieży królewskiego zamku Windsor w której odbywały się uroczyste zgromadzenia Bractwa Okrągłego Stołu Rycerzy Artura, założonego przez króla Anglii, Edwarda III w 1348 r.