I Spotkanie rycerskie z turniejem bojowym – O miecz Zakonu Rudenband – na zamku w Prochowicach

21 sierpnia 2021 r. na zamek w Prochowicach zajechało kilkanaście bractw rycerskich z całej Polski. Spotkanie rycerskie przygotował Zakon Rycerski Rudenband. Średniowieczny zamek należał niegdyś między innymi do Hannusa von Zedlitz, założyciela zakonu, w późniejszym okresie do książąt legnicko –brzeskich. Aktualnie jest siedzibą honorową zakonu.

Spotkanie członków zakonu i rycerzy rozpoczęto barwną paradą ulicami Prochowic. Orszak bractw rycerskich pod sztandarem Zakonu Rudenband przybył na rynek miasta. Mieszkańcy mogli zobaczyć piękne stroje dam i rycerzy, zbroje i insygnia nawiązujące do historii i tradycji rycerstwa średniowiecznego. Mistrz ceremonii Andrzej Hercuń wręczył na ręce Pani Burmistrz uroczysty dekret współpracy i promocji zamku i miasta Prochowice. Wielki Mistrz Zakonu przedstawił krótką historię książąt legnicko-brzeskich, założycieli trzech zakonów. Po latach zostały one odnowionych i promują historię Piastów Śląskich.

Na zamku stawili się członkowie Zakonu Rudenband, GRH Księstwa Legnicko-Brzeskiego, Świdnickie Bractwo Rycerskie, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Bractwo Św. Michała Archanioła z Bolesławca, Bractwo Ziemi Łęczyckiej Signum Temporis, Poczet Rycerski herbu Drzewica, Sol Invictus Konin, Bractwo Tradycji Joanickich ORDO z Opola, GRH Routiers, Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Bractwo Rycerskie Bożogrobców”, Bractwo Rycerskie Rodu Middendorffi, Drużyna Białego Kruka, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lwóweckiej, drużyna Wojów Serbołużyckich BIEŁOBOCH, Grupa Silvam Tomacula, Portas Temporis z Obornik Śląskich.

Po barwnym korowodzie rozpoczęło się I spotkanie rycerskie na zamku w Prochowicach. Członkowie Zakonu uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Krzysztofa Więcława. Pasowanie odbyło się w scenerii zamkowej, tętniącej życiem obozowym, odbywającym się turniejem bojowym, łuczniczym, zapaśniczym oraz grami i zabawami rycerskimi. Myśliwi będący członkami Zakonu przygotowali wystawę łowiecką oraz wyśmienite wyroby z dziczyzny. Turniej bojowy „O miecz Zakonu Rudenband” wygrał Daniel Wiecheć z Bractwa Św. Michała Archanioła z Bolesławca. Turniej ten nawiązuje do średniowiecznych turniejów organizowanych przez Zakon po dniu św. Marcina, był to czas spotkania, polowania i podejmowania ważnych decyzji. Dzięki gościnności właściciela zamku Pana Adama Wawrzyniaka, zaangażowaniu Jerzego Jurkiewicza, Jarosława Janowskiego i Andrzeja Hercunia idea spotkania zaczęła nabierać realnych kształtów. Przy dużym wsparciu finansowym i organizacyjnym pozostałych członków Zakonu zorganizowaliśmy wspaniałą imprezę promującą tradycje rycerskie, łowieckie i historię Piastów Śląskich. Impreza historyczna była początkiem nowej inicjatywy kulturalnej i edukacyjnej, kierowanej do mieszkańców Prochowic.