Kapituła Rycerstwa Polskiego

23 kwietnia AD 2017 odbył się na zamku w Malborku zjazd z okazji XX – lecia istnienia Kapituły Rycerstwa Polskiego.

Dwudniowe obrady rozpoczęły nowy rozdział w działalności Kapituły. Został wybrany nowy konwent z Hetmanem Wielki Arkadiuszem Dzikowskim na czele. Członek naszego Zakonu Marek Mojecki został Marszałkiem Kapituły Rycerstwa Polskiego. Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia Zakonu Rudenband jego członkowie w osobach Marszałka Jarosława Janowskiego i Namiestnika Rycerstwa Śląskiego Marka Mojeckiego złożyli akces do członkostwa w KRP.