Spotkanie zakonu Rudenband na zamku w Prochowicach

W dniu 19 maja 2018 r. na zamku w Prochowicach odbyło się kolejne spotkanie członków rycerskiego zakonu Rudenband.

Gospodarzami spotkania był Pan Adam Wawrzyniak i Podczaszy zakonu Jerzy Jurkiewicz. W spotkaniu uczestniczyła Pani Alicja Sielicka – Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice. Panu Adamowi Wawrzyniakowi wręczono certyfikat nadający zamkowi status siedziby honorowej zakonu Rudenband. W tym miejscu należy przypomnieć, że jednym z założycieli zakonu był Pan na tym zamku – Hanus von Czedelicz. Czytaj dalej

Wiosenny Konwent Kapituły Rycerstwa Polskiego

W dniach 13-14 kwietnia na zamku w Grodźcu odbył się Wiosenny Konwent Kapituły Rycerstwa Polskiego. Obrady poprzedziła msza w intencji rycerstwa polskiego. Zakon rycerski Rudenband został przyjęty do Kapituły Rycerstwa Polskiego. Po raz pierwszy zaprezentowano chorągiew naszego zakonu. W ramach imprez towarzyszących odbył się turniej rycerski, nagrodą główną był miecz ufundowany przez Zakon Rudenband. Podczas Konwentu

Wielki Mistrz Zakonu wygłosił prelekcję o Piastach Śląskich. Członkowie Kapituły otrzymali pierwsze egzemplarze publikacji „Księstwo Legnicko – Brzeskie. Zakony, turnieje rycerskie, łowiectwo” autorstwa Janusza Kozerskiego. Czytaj dalej

ZOPG z wizytą w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie

28 marca 2018 r w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na zaproszenie dyrektora Tomasza Radzieja członkowie zakonu w osobach Janusza Kozerskiego i Jarosława Janowskiego uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą szkolną. W trakcie spotkania przedstawiliśmy historię Księstwa Legnicko – Brzeskiego, zakonów rycerskich, turniejów rycerskich i łowiectwa.
Multimedialna prezentacja przybliżyła historię ziem na których mieszkamy. Była to wyjątkowa okazja do zapoznania się z historią ówczesnego uzbrojenia. Można było przymierzyć średniowieczną zbroję, unieść miecz dwuręczny, czy spróbować stoczyć krótki pojedynek. Eksponaty które można zobaczyć w gablotach muzealnych były dostępne dla każdego, jest to najlepsza forma przekazywania historii ziem piastowskich. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków ZOPG 24 marca 2018 r.

24 marca 2018 r. w Sali rycerskiej zamku w Grodźcu odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Zakonu Rudenband. Zgodnie z wymogami ustawy o stowarzyszeniach zatwierdzono sprawozdania zarządu, zatwierdzono budżet na rok 2019.
Wszyscy członkowie Kapituły otrzymali absolutorium. Walne Zgromadzenie przyjęło w poczet członków Kasztelana Piotra Janczyszyna i Mariusza Rzepczyńskiego. Kasztelan Piotr Janczyszyn został wybrany na członka Kapituły Zakonu i powierzono mu funkcję Miecznika. Członkiem wspierającym został Krzysztof Więcław. Po obradach odbyło się uroczyste pasowanie nowo przyjętych członków Zakonu.
Tradycyjnie uroczystości zakończyły się biesiadą rycerską.