Walne Zgromadzenie Członków ZOPG w Prochowicach – dnia 24.06.2023 r. 15.00

Zarząd Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego”   zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego” w Prochowicach – Zamek Piastowski, na dzień 24.06.2023 r. o godz. 15.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Przedstawienie kierunków działań w 2023 r.
 10. Przyjęcie w poczet członków
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i rozliczenie wyniku,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
 12. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2023 r.
 13. Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia
 14. Sprawy wniesione.
 15. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Uwaga !
Na godzinę 14.00 zwołuje się posiedzenie Kapituły i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Koszt poczęstunku  uiszczamy na miejscu u Skarbnika. Nalewki i miody we własnym zakresie.

Obowiązują stroje organizacyjne: ordery, płaszcze. birety z piórami, myśliwi w mundurach. Ze względu na miejsce spotkania rekonstruktorów obowiązują stroje historyczne.

Proszę o potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu.

I Spotkanie rycerskie z turniejem bojowym – O miecz Zakonu Rudenband – na zamku w Prochowicach

21 sierpnia 2021 r. na zamek w Prochowicach zajechało kilkanaście bractw rycerskich z całej Polski. Spotkanie rycerskie przygotował Zakon Rycerski Rudenband. Średniowieczny zamek należał niegdyś między innymi do Hannusa von Zedlitz, założyciela zakonu, w późniejszym okresie do książąt legnicko –brzeskich. Aktualnie jest siedzibą honorową zakonu.

Spotkanie członków zakonu i rycerzy rozpoczęto barwną paradą ulicami Prochowic. Orszak bractw rycerskich pod sztandarem Zakonu Rudenband przybył na rynek miasta. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków Zakonu Rycerskiego Rudenband 2021

W dniu 21.08.2021 r. o godz 12 00 na zamku w Prochowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Zakonu Rycerskiego Rudenband.

Porządek obrad przewiduje przyjęcie w poczet członków, uroczyste pasowanie i wspólną biesiadę. Rekonstruktorzy występują w strojach historycznych, myśliwi w mundurach.