Walne zgromadzenie 01.04.2017 r.

1 kwietnia 2017 r. w sali rycerskiej zamku w Grodźcu odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Zakonu obroża Psa Gończego – Rudenband.

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe, udzieliło absolutorium członkom zarządu.
Na członka Zakonu przyjęto Marka Mojeckiego – Namiestnika Rycerstwa Śląskiego, członkiem wspierającym został Piotr Janczyszyn – Kasztelan zamku w Grodźcu.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu Zakonu do Kapituły Rycerstwa Polskiego. Zakon na Zgromadzeniu Generalnym Kapituły Rycerstwa Polskiego reprezentować będzie Jarosław Janowski – Marszałek Zakonu i Marek Mojecki.

Podjęto uchwałę o ufundowaniu tarczy Zakonu i przekazaniu jej na zamek w Gniewie. Kanclerz Robert Szwed i Mariusz Rzepczyński złożyli deklarację ufundowania tarczy. Podjęto również uchwałę o ufundowaniu chorągwi Zakonu.

Zgodnie z tradycją obrady zakończyły się biesiadą rycerską.