Walne Zgromadzenie Rycerskiego Zakonu Rudenband

27.04.2019 r. na zamku w Grodźcu odbyło się kolejne Walne Zgromadzenia Rycerskiego Zakonu Rudenband.

Po zrealizowaniu porządku obrad wynikającego z wymogów ustawy o stowarzyszeniach, nastąpiło pasowanie Pana Kazimierza Matejewicza na członka Zakonu.

Tradycyjnie po obradach odbyła się biesiada rycerska.