Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ZOPG w Lubinie – Hotel Baron

Zarząd Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego” w Lubinie – „Hotel Baron„, na dzień 2.04.2022 r. o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 8. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja.
 11. Przedstawienie kierunków działań w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 i rozliczenie wyniku,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.
 1. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2022 r.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków.
 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Uwaga !

Na godzinę 11.30 zwołuje się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Koszt poczęstunku uiszczamy na miejscu u Skarbnika. Nalewki i miody we własnym zakresie.

Obowiązują stroje organizacyjne: ordery, płaszcze, birety z piórami, myśliwi w mundurach. Ze względu na miejsce spotkania nie obowiązują stroje historyczne.

Proszę o potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Przypominam o obowiązku opłacenia składek członkowskich.