Wiec Rycerstwa Śląskiego

wiec3W dniach 11 – 13 października 2013 r. na zamku w Grodźcu odbył się kolejny Wiec Rycerstwa Śląskiego.
Gospodarzami Wiecu byli Kasztelan zamku Zenon Bernacki i Komes Jarosław Janowski. Wiec Rycerstwa Śląskiego jest dobrowolnym zrzeszeniem grup rekonstrukcji historycznej Ziem Śląskich i Ziemi Lubuskiej, deklarujących chęć współpracy w krzewieniu idei szeroko pojętego Ruchu Rycerskiego i pomocy wzajemnej w organizacji turniejów, pokazów. Tworzące Wiec Rycerski grupy rekonstrukcji historycznej posiadają niezależność i autonomię w ramach swoich działań. Akces przystąpienia do Wiecu Rycerstwa Śląskiego zgłosił Zakon Obroża Psa Gończego, który został przyjęty podczas obrad Wiecowych. Wiec dokonał wyboru Kapituły Wiecu Rycerskiego w skład której weszli:

  • Namiestnik Śląskiej Kapituły Rycerstwa Polskiego Arkadiusz Psujek, Marszałek Bractwa Zamku Bolków.
  • Marszałek Rafał Wysocki, dowódca Chorągwi Rycerskiej Srebrne Wilki.
  • Kanclerz Szymon Szewczak – Świrski, Dowódca Nowogrodzkiego Bractwa Rycerskiego.

Obrady Wiecowe zakończyła wspólna biesiada rycerska.