Zjazd Kapituły Rycerstwa Polskiego w Inowłodziu

W dniach 29 – 30. 03. 2019 r. na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodziu odbył się zjazd Kapituły Rycerstwa Polskiego.

Celem obrad Kapituły Generalnej był wybór członków Konwentu Kapituły oraz omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Kapituły oraz grup ją tworzących. Ponownie Marszałkiem Kapituły został wybrany Marek Mojecki. Zakon rycerski Rudenband reprezentował Wielki Mistrz Janusz Kozerski i Marszałek Janowski. W obradach uczestniczyli również członkowie Zakonu, Adam Łaciuk – Kasztelan zamku Bolków i Andrzej Hercuń, Hetman Świdnickiego Bractwa Rycerskiego.