Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy

7.10.2023 r. w Kuks – Republika Czeska, podczas Festynu Hubertowskiego został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy przez
Zakon św. Huberta,
Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia
i Zakon Obroża Psa Gończego.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza w uznaniu zasług odznaczyło wyżej wymienione zakony medalami „Za zasługi dla rozwoju, promocji i współpracy”.