Dokument fundacyjny zakonu rycerskiego „Rudenband”

My wysoko urodzeni książęta : z bożej łaski Wacław Biskup we Wrocławiu, książę i pan w Legnicy, Ludwig – książę i Pan Legnicy i Brzegu, Przymko i pan Tropawy, Konrad senior zwanym i Konrad Kentheuer jego brat, książę w Oleśnicy i Pan w Koźiu, i Johannes książę i Pan w Żaganiu wraz z innymi wysoko pisanymi panami, rycerzami i knechtami, wspólnie naszymi towarzyszami w związku Rodin, wierzą innym w wiernie i w honor, że poniższe artykuły wciąż całkowicie dotrzymują i o tym nie mówią.

sama obroza i herb

l Artykuł mówi, że chcemy traktować innych równo i prawnie, wyjątek stanowi pan dziedziczny. Następny artykuł jest aby żaden towarzysz wśród nas między sobą nie prowadzili zwadę, mają się stawić przed 4 towarzyszami, którzy są do tego powołani, jeżeli ich zachowanie się im nie podoba to niech biorą w tym wypadku 4 innych towarzyszy, którzy chcieliby najbardziej mieć ze związku Rodina. A jeżeli Ci nie rozsądzą to niech się udają przed najbliższego księcia, który nosi obroże Rodina, gdzie mają najbliżej. Co ten wypowiada to wykonują bez sprzeciwu obie strony w całości wykonują, i ten który polecenia nie wykonuje od tego księcia i żeby był najszlachetniejszym zmusić go do złożenia obroży Rodina i zapłacić 3 kopy groszy bez sprzeciwu.

3 Artykuł aby żaden wśród naszych towarzyszy nie był w działaniach o czym powinien natychmiast (brak w dokumencie) niezwłocznie robi jeżeli to jest przeciw honorze, co przewiduje Bóg ten ma obrożę Rodina bez sprzeciwu złożyć, nigdy nie nosić i złożyć wyjaśnienia najszlachetniejszym towarzyszą.

Artykuł 4, że nasz pan biskup Wrocławia daje 12 kop groszy oraz książęta którzy wstępują do obroży Rodina. 6 kop groszy płacą rycerze i knechci którzy noszą obrożę Rodina jedną kopę groszy; to wierzymy my wszyscy, że dadzą to corocznie bez sprzeciwu.

Wierzymy z pierwszych pieniędzy fundujemy pierwszą mszę w Legnicy w Katedrze a w roku. Myślano czy z góry wymienione książęta i szlachetni towarzysze czy zjazdy obchodzić w ciąż innych miejscowości oprócz Legnicy i Zgorzelca wtenczas musi być zgoda wszystkich i wtenczas można to zrobić. Również myślimy, że towarzysz znajdzie obrożę Rodina, że ma to oddać bez sprzeciwu temu towarzyszowi a ten co znalazł obrożę Rodina daje 6 groszy a jeżeli ten twierdzi, że nie zgubił i nie chce płacić. Wierzymy, że nikt obroży Rodina nikomu nie daje nawet żoną i panną z wyjątkiem, że są na dworze i towarzysze są razem. Za oddanie obroży to daje towarzystwu 50 kop groszy bez sprzeciwu a jeżeli odda rycerz albo knecht taśmę komuś daje 20 kop groszy dla towarzystwa bez sprzeciwu. A jeżeli towarzysze nie znajdą tego listu (dziura w tekście) nie złożył w dzień świętego Marcina, ten ma złożyć obrożę Rodina i nigdy nie nosić (dziura w tekście) Najszlachetniejsi towarzysze zapłacą 3 kopy groszy również myślimy, że w dobrych jak i złych czasach przyszłym czasie w Legnicy lub w Zgorzelcu przeprowadzimy zjazdy mamy pozostać przez cały tydzień przeprowadzając wigilie i mszę ku chwale Boga i towarzyszy. Jak to było w naszym towarzystwie przedtem i będzie w przyszłości. Również myślimy, aby nigdy nie był wśród nas w towarzystwie kobiet albo panienek które nie byłby do tego narodzenie. Kobiety i panienki które nie są do tego urodzeni i dostępne dla każdego wspierać. Kto tego nie zrobi, że pomyślimy o nim i z nim rozmawiamy, że ma wspierać nasze towarzystwo. Również wierzymy, że jest sprawa naszego towarzystwa obrożę Rodina aby żaden z naszych towarzyszy nie ponosił szkody albo dostał się do niewoli albo przez poważne sprawy ponosił szkodę jak pożar zrobimy wszystko albo się to nie powtórzyło aby nasi książęta i najszlachetniejsi towarzyszę jemu pomogą i radę dadzą aby szkodę zmniejszyć. Również wypełniają najszlachetniejsi towarzyszę którzy zostali wyznaczeni do tego w krajach królewskich i książęcych a więc w królestwie trzech Pan Wilhelm Hasse, Pan Heinrich von Lassen i Gehrisch, w kraju i w księstwie legnickim pan Nickiel von Rechinberg, pan hannus von Czedzelidż na Prochowicach i Pan Mertin von Buzewoy i Pan Heincze von Alczenaf, w kraju i księstwie Wrocław, Brzeg i Świdnica Pan Heirich Schindell, Segemund von Pogrelle, Gloggrent von Rachnaw, Cristoff von Gerensdorf osiadły w Kunigsheim, w kraju i księstwie Żagań i Głogów, Pan Franzke von…. Pan Nickiel von Kittelicz, Pan Franczke von Warnsdorf, brać pieniądze, brać od każdego i żądać kto jest w towarzystwie między dzisiaj i dniem świętego Marcina jak oni wiedzą, że są do tego zobowiązani książęta i panowie i my wszyscy towarzysze, że będziemy w górze wypisanym i do tego zostali wyznaczeni i zobowiązujemy ich i składają sprawozdania burmistrzowi Legnicy i radnym. Wszystkie spisane artykuły należy zawsze wykonać w całości i zostają dotrzymane tak, my w górę wypisani książęta wraz z naszymi towarzyszami, którzy byli obecni w opracowaniu tych reguł i statutu. Założyli nasze insygnia i poświadczamy to pismo, które zostało wydane w Legnicy, sporządzone w Legnicy w poniedziałek przed świętym Laurencjom według Gotisa urodzono Ano Domini MCCCXIII.

Dokument refundacyjny odnalazł i opublikował Hermann Markgraf, Ueber eine schlesische Rittergesellschaft am Anfange des 15. Jahrhundrets (Vortrag 1902) (w:) tegoż, Kleine Schriften zur Geschichte Schlesiens und Breslaus, Breslau 1915, s. 81-95.

Dokument fundacyjny przetłumaczył Jurgen Gretschel.