I Spotkanie rycerskie z turniejem bojowym – O miecz Zakonu Rudenband – na zamku w Prochowicach

21 sierpnia 2021 r. na zamek w Prochowicach zajechało kilkanaście bractw rycerskich z całej Polski. Spotkanie rycerskie przygotował Zakon Rycerski Rudenband. Średniowieczny zamek należał niegdyś między innymi do Hannusa von Zedlitz, założyciela zakonu, w późniejszym okresie do książąt legnicko –brzeskich. Aktualnie jest siedzibą honorową zakonu.

Spotkanie członków zakonu i rycerzy rozpoczęto barwną paradą ulicami Prochowic. Orszak bractw rycerskich pod sztandarem Zakonu Rudenband przybył na rynek miasta. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków Zakonu Rycerskiego Rudenband 2021

W dniu 21.08.2021 r. o godz 12 00 na zamku w Prochowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Zakonu Rycerskiego Rudenband.

Porządek obrad przewiduje przyjęcie w poczet członków, uroczyste pasowanie i wspólną biesiadę. Rekonstruktorzy występują w strojach historycznych, myśliwi w mundurach.

Emisja legnickiego banknotu 0 Euro

29 sierpnia 2020 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy odbyła się emisja wyjątkowego legnickiego banknotu 0 Euro.

Jest to pierwszy w Polsce banknot pamiątkowy, którego emitentem jest muzeum. Legnickie Euro przedstawia Zamek Piastowski oraz florena legnickiego. Bicie legnickich florenów przypada na lata 1342-1345. Była to tym samym pierwsza moneta obiegowa na ziemiach polskich. Na stoisku Polskiego Związku Numizmatycznego odwiedzający mogli skorzystać z porad numizmatycznych oraz otrzymać upominki. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Rycerskiego Zakonu Rudenband – 20.06.2020 r.

W dniu 20.06.2020 r. na zamku w Grodźcu odbyło się Walne Zgromadzenie Rycerskiego Zakonu Rudenband.

Obrady poprzedziło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Kapituły, budżet na rok 2020, udzielono absolutorium członkom Kapituły. W poczet członków Zakonu uroczyście przyjęto i pasowano Teofila Szelwikę. Po długim oczekiwaniu na ręce członków Zakonu przekazano książkę pod tytułem „Zakony rycerskie księstwa legnicko-brzeskiego”. Czytaj dalej

Konwent oraz Zjazd Kapituły Rycerstwa Polskiego na zamku w Nowem

W dniach 28.02-01.03.2020 r. na zamku w Nowem nad wisłą obradował Konwent oraz Zjazd Kapituły Rycerstwa Polskiego.

Gospodarze tegorocznej Kapituły – Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej obchodził 25 – lecie swojej działalności. Spotkanie uświetnił koncert Waldemara Rychtego z zespołem. Zakon w obradach reprezentował Marszałek – Jarosław Janowski. Wśród członków Kapituły byli również członkowie Zakonu w osobach, Adam Łaciuk, Marek Mojecki i Andrzej Hercuń.

Czytaj dalej