Umocowania prawne

numer w rejestrze ewikencji KRS – Rejestr Stowarzyszeń: 0000453868
numer REGON: 022093421
numer NIP: 692 250 49 76
rachunek bankowy Bank Zachodni WBK:
PL 24 1090 2590 0000 0001 2349 3757
Składka członkowska za rok 2017 i lata następne wynosi 100 zł.