Walne Zgromadzenie Członków ZOPG w Prochowicach – dnia 24.06.2023 r. 15.00

Zarząd Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego”   zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Zakon Obroża Psa Gończego” w Prochowicach – Zamek Piastowski, na dzień 24.06.2023 r. o godz. 15.00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Przedstawienie kierunków działań w 2023 r.
 10. Przyjęcie w poczet członków
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i rozliczenie wyniku,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
 12. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2023 r.
 13. Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia
 14. Sprawy wniesione.
 15. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Uwaga !
Na godzinę 14.00 zwołuje się posiedzenie Kapituły i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Koszt poczęstunku  uiszczamy na miejscu u Skarbnika. Nalewki i miody we własnym zakresie.

Obowiązują stroje organizacyjne: ordery, płaszcze. birety z piórami, myśliwi w mundurach. Ze względu na miejsce spotkania rekonstruktorów obowiązują stroje historyczne.

Proszę o potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Coroczny festyn myśliwski w Kuks

W dniu 1.10.2022 r. w Kuks odbył się coroczny festyn myśliwski organizowany przez Zakon św. Huberta. wielki Mistrz Zakonu Jan Frantisek Votava zaprosił Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia i Zakon Obroża Psa Gończego. W trakcie festynu odbyły się pokazy sokolnicze, psów myśliwskich, koncerty oraz kiermasz myśliwski przy piwie i serwowanej dziczyźnie. Zaproszone Zakony wzięły udział w uroczystym spotkaniu z Wielkim Mistrzem i Kapitułą Zakonu św. Huberta. Czytaj dalej

Jubileusz 350-lecia Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia

W dniach 9-11.09.2022 r. w czarnej Białostockiej odbył się Jubileusz 350-lecia Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Na jubileusz został zaproszony Zakon św. Huberta z Kuks. Zakon Obroża Psa Gończego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza. Nasz Zakon reprezentował Janusz Kozerski, Marian Stachów, Mariusz Rzepczyński, Teofil Szelwika. Czytaj dalej

Jubileusz 50 – lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

W dniach 10-12 czerwca 2022 r. na zamku w Niepołomicach odbył się jubileusz 50 – lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Kolega Marian Stachów został uhonorowany najwyższym odznaczeniem łowieckim – Złomem.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli Janusz Kozerski, Mariusz Rzepczyński, Marian Stachów – członkowie Zakonu Rudenband.

Obrady Kapituły Generalnej w Szydłowie

W dniach 22- 24 kwietnia 2022 r. do Szydłowa zjechało rycerstwo z całej Polski na obrady Kapituły Generalnej.

W skład Konwentu ponownie został wybrany Marek Mojecki któremu powierzono funkcję Marszałka. W obradach Kapituły Generalnej rycerstwa Polskiego uczestniczyli członkowie Zakonu Rudenband w osobach: Jarosław Janowski, Janusz Kozerski, Adam Łaciuk i Marek Mojecki. Czytaj dalej