Przegląd Teatrów Historycznych „Jak to dawniej bywało czyli VI Grodziec”

plakatW dniach 26-28 czerwca 2015 r. na zamku w Grodźcu odbył się Przegląd Teatrów Historycznych „Jak to dawniej bywało czyli VI Grodziec”, Turniej na broń wszelaką o sztylet Wielkiego Mistrza rycerskiego zakonu Rudenband.

Na turniej licznie zgromadzonych uczestników zaprosił Kasztelan zamku Grodziec, zakon rycerski Rudenband, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Księstwa Legnicko – Brzeskiego, Poczet Rodowy Herbu Niezgoda, Świdnickie Bractwo Rycerskie. W trakcie trzydniowej imprezy odbyły się gry i zabawy plebejskie z udziałem publiczności, warsztaty i wykłady historyczne, zajęcia plastyczne dla dzieci oraz turniej łuczniczy.

Pierwszą nagrodę w przeglądzie teatrów historycznych „Maskę” ufundowaną przez Piotra Borysa zdobyła grupa teatralna Świdnickiego Bractwa Rycerskiego.

Najważniejszym wydarzeniem dla członków zakonu i licznie zgromadzonego rycerstwa było pasowanie Kasztelana zamku Zenona Bernackiego przez Jarosława Janowskiego zwanego Bosmanem.

Decyzją Kapituły Zakonu na członka wspierającego został przyjęty Marek J. Odrowąż – Milewski, specjalista w zakresie heraldyki i genealogii.