Obrady Kapituły Generalnej w Szydłowie

W dniach 22- 24 kwietnia 2022 r. do Szydłowa zjechało rycerstwo z całej Polski na obrady Kapituły Generalnej.

W skład Konwentu ponownie został wybrany Marek Mojecki któremu powierzono funkcję Marszałka. W obradach Kapituły Generalnej rycerstwa Polskiego uczestniczyli członkowie Zakonu Rudenband w osobach: Jarosław Janowski, Janusz Kozerski, Adam Łaciuk i Marek Mojecki.